กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

13 มกราคม 2555
พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กระทำพิธีเปิดห้องเกียรติยศกองทัพภาคที่ 1
ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17


กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand
 โทร. 0-22803970-4    Email กองทัพภาคที่ ๑ =  21000u@rta.mi.th.