คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.๑ ประจำปี ๑/๒๕๖๒ 
คำสั่ง ทภ.๑
เรื่อง
ลงวันที่
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 23-62
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
13 มี.ค.62
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 24-62
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
13 มี.ค.62
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 25-62
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนและงดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
13 มี.ค.62
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 26-62
เลื่ยนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
13 มี.ค.62