คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.๑ ประจำปี ๑ / ๒๕๖๑ 
คำสั่ง ทภ.๑
เรื่อง
ลงวันที่
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 14/61
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
29 มี.ค.61
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 15/61
ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
29 มี.ค.61
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 16/61
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
29 มี.ค.61
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 17/61
เลื่ยนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
29 มี.ค.61