คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร 2562
คำสั่ง ทบ. ที่
เรื่อง
ลงวันที่
1034/2562
ให้นายทหารรับราชการ
31 ก.ค. 62
1033/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
28 ก.ค. 62
1032/2562
ให้นายทหารรับราชการ
23 ก.ค. 62
1031/2562
ให้นายทหารรับราชการ
25 ก.ค. 62
1030/2562
ให้นายทหารรับราชการ
10 ก.ค. 62
1029/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
4 ก.ค. 62
1028/2562
ให้นายทหารรับราชการ
27 มิ.ย. 62
1027/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25 มิ.ย. 62
1026/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
21 มิ.ย. 62
1025/2562
ให้นายทหารรับราชการ
14 มิ.ย .62
1024/2562
ให้นายทหารรับราชการ
13 มิ.ย .62
1023/2562
ให้นายทหารรับราชการ
13 มิ.ย .62
1022/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
11 มิ.ย .62
1021/2562
ให้นายทหารรับราชการ
31 พ.ค.62
1020/2562
ให้นายทหารรับราชการ
30 พ.ค.62
1019/2562
ให้นายทหารรับราชการ
28 พ.ค.62
1018/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
28 พ.ค.62
1017/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
10 พ.ค.62
1016/2562
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
7 พ.ค.62
1015/2562
ให้นายทหารรับราชการ
4 เม.ย.62
1014/2562
ให้นายทหารรับราชการ
27 มี.ค.62
1013/2562
แก้คำสั่งกองทัพบก
19 มี.ค.62
1012/2562
ให้นายทหารรับราชการ
19 มี.ค.62
1011/2562
ให้นายทหารรับราชการ
6 มี.ค.62
1010/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
25  ก.พ.62
1009/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
21  ก.พ.62
1008/2562 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
18  ก.พ.62
1007/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
8   ก.พ.62
1006/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
8   ก.พ.62
1004/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
18  ม.ค.62
1003/2562 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
16  ม.ค.62
1002/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
15  ม.ค.62
1001/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
7   ม.ค.62