คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร 2562
คำสั่ง ทบ. ที่
เรื่อง
ลงวันที่
1010/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
25  ก.พ.62
1009/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
21  ก.พ.62
1008/2562 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
18  ก.พ.62
1007/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
8   ก.พ.62
1006/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
8   ก.พ.62
1004/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
18  ม.ค.62
1003/2562 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
16  ม.ค.62
1002/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
15  ม.ค.62
1001/2562 
ให้นายทหารรับราชการ
7   ม.ค.62