คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร 2560 
คำสั่ง ทบ. ที่
เรื่อง
ลงวันที่
1059/2560 1
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
28 ธ.ค. 60
1058/2560 1
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
21 ธ.ค. 60
1057/2560 1
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
15 ธ.ค. 60
1056/2560 1
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
14 ธ.ค. 60
1055/2560 1
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
6 ธ.ค. 60
1054/2560 1
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
30 พ.ย. 60
1053/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
16 พ.ย. 60
1052/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
11 พ.ย. 60
1051/2560
ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
8 พ.ย. 60
1050/2560
ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
7 พ.ย. 60
1049/2560
ให้นายทหารรับราชการ
3 พ.ย. 60
1048/2560 1
ให้นายทหารรับราชการ
3 พ.ย. 60
1047/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
17 ต.ค.60
1046/2560
ให้นายทหารรับราชการ
16 ต.ค.60
1045/2560
ให้นายทหารรับราชการ
5 ต.ค.60
1044/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
3 ต.ค.60
1043/2560
ให้นายทหารรับราชการ
21 ก.ย.60
1042/2560
ให้นายทหารรับราชการ
21 ก.ย.60
1041/2560
ให้นายทหารรับราชการ
20 ก.ย.60
1040/2560
ให้นายทหารรับราชการ
12 ก.ย.60
1039/2560
ให้นายทหารรับราชการ
11 ก.ย.60
1038/2560
ให้นายทหารรับราชการ
11 ก.ย.60
1037/2560
ให้นายทหารรับราชการ
8 ก.ย.60
1036/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25 ส.ค.60
1035/2560
ให้นายทหารรับราชการ
23 ส.ค.60
1034/2560
แก้คำสั่งกองทัพบก
15 ส.ค.60
1033/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
15 ส.ค.60
1032/2560
ให้นายทหารรับราชการ
31 ก.ค.60
1031/2560
ให้นายทหารรับราชการ
27 ก.ค.60
1030/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25 ก.ค.60
1029/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
24 ก.ค.60
1028/2560
ให้นายทหารรับราชการ
7 ก.ค.60
1027/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
7 ก.ค.60
1026/2560
ให้นายทหารรับราชการ
30 มิ.ย.60
1025/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
30 มิ.ย.60
1024/2560
แก้คำสั่งกองทัพบก
22 มิ.ย.60
1023/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
20 มิ.ย.60
1022/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
8  มิ.ย.60
1021/2560
ให้นายทหารรับราชการ
31 พ.ค.60
1020/2560
ให้นายทหารรับราชการ
31 พ.ค.60
1019/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
19 พ.ค.60
1018/2560
แก้คำสั่งกองทัพบก
17 พ.ค.60
1017/2560
ให้นายทหารรับราชการ
16 พ.ค.60
1016/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
16 พ.ค.60
1015/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
5 พ.ค.60
1014/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
3 พ.ค.60
1013/2560
ให้นายทหารรับราชการ
24 เม.ย.60
1012/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
19 เม.ย.60
1011/2560
แก้และยกเลิกคำสั่งกองทัพบก
11 เม.ย.60
1010/2560
ให้นายทหารรับราชการ
10 เม.ย.60
1009/2560
ให้นายทหารรับราชการ
27 มี.ค.60
1008/2560
ให้นายทหารรับราชการ
3 มี.ค.60
1007/2560
ให้นายทหารรับราชการ
27 ก.พ.60
1006/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
15 ก.พ.60
1005/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
15 ก.พ.60
1004/2560
ยกเลิกและแก้คำสั่งกองทัพบก
8 ก.พ.60
1003/2560
ให้นายทหารรับราชการ
8 ก.พ.60
1002/2560
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
27 ม.ค.60
1001/2560
แก้คำสั่งกองทัพบก
16 ม.ค.60